Senaste protokoll och aktuellt

Avstängt vatten

På grund av en läcka är kranvattnet i omklädningsrummet avstängt. Ta därför med egen dryck vid besök på badet. /Erik 170515

Protokoll från FBK:s årsstämma

  FBK Årsmöte 2017 Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 27 mars 2017 kl 18.30 i Klastorpsskolans skolmatsal, Marieberg.   Till mötets ordförande valdes Hans Hamlin.   Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson.   Till justeringsmän/rösträknare valdes Stefan Jahge och Maria Flaschner.   Röstlängden justerades. 59 medlemmar antecknade sina namn. 4 fullmakter lämnades in. Läs mer

Vårbrev från ordförande Hasse

Medlemmar ! En vecka efter vårdagjämning 20 mars höll vi FBK:s årsstämma, den 70:e i ordningen. Stämman var välbesökt och hölls i år i Klastorpsskolans matsal. Dagordningen betades av i vederbörlig ordning med efterföljande förändringar i styrelsen. Några trotjänare avtackades och tilldelades en liten present, Allan Stenman , Helena Karlsson och Sophie Hedenskog . Stämman drog Läs mer

Rapport från städdagen den 23 april

Årets första städdag ägde rum söndag den 23 april. Nästan 40 medlemmar hörsammade inbjudan och hälsades välkomna av ordförande Hasse och fastighetsansvarige David S. Tack vare allt arbete som genomförts på fixarmåndagar fanns utrymme för att också umgås och njuta av det för stunden fina vårvädret. Vi hade också en mycket uppskattad hjärtstartarinformation förmedlad av Läs mer