Senaste protokoll och aktuellt

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 12 MARS samt motioner till årsstämman

  Välkommen till Fredhälls Badklubbs ordinarie stämma måndagen den 12 mars 2018! Plats: Möteslokal, Rålambsvägen 12 B Tid: 18.30 Före mötet bjuds enligt tradition på kaffe och rulltårta.   Dagordning Val av ordförande vid stämman Val av sekreterare vid stämman Justering av röstlängd Val av två justeringsmän Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017

Nedan verksamhetsberättelse har också skickats till medlemmarna med epost eller post. /Erik 180207 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017-2018   Styrelsen har bestått av Hans Hamlin (ordförande), Per Sandwall (kassör), Erik Lundkvist (sekreterare) samt ledamöterna Minna Rinkinen, Åsa Arcatedius (slutat oktober 2017), David Stubbendorff och Peter Andersson. Under året har 6 styrelsemöten genomförts (det första av den tidigare styrelsen) Läs mer

Faktura medlemsavgift utskickad

I förra veckan skickade FBK ut en faktura avseende medlemsavgift till alla medlemmar. Du som är medlem har antingen fått en faktura till din epostadress eller via brev (gäller dig som inte uppgett epostadress till FBK). Om du fått faktura via epost så kan klicka på ”ladda ner PDF-faktura” för att läsa verksamhetsberättelse, inbjudan till årsstämma och Läs mer

Nya stadgar föreslås på årsmötet

På årsmötet den 12 mars kommer styrelsen föreslå nya stadgar. Arbetet med att ta fram nya stadgar har pågått sedan förra årsmötet och är nu klart att presenteras. Många medlemmar har varit involverade. Denna presentation (se bilagor) innehåller: Förslag till nya stadgar med noterade ändringar. STADGAR FÖR FREDHÄLLS BADKLUBB ideell förening – FBK NYA STADGAR MOTION Läs mer