Senaste protokoll och aktuellt

Protokoll från FBK:s årsstämma

  FBK Årsmöte 2017 Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 27 mars 2017 kl 18.30 i Klastorpsskolans skolmatsal, Marieberg.   Till mötets ordförande valdes Hans Hamlin.   Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson.   Till justeringsmän/rösträknare valdes Stefan Jahge och Maria Flaschner.   Röstlängden justerades. 59 medlemmar antecknade sina namn. 4 fullmakter lämnades in. Läs mer

Vårbrev från ordförande Hasse

Medlemmar ! En vecka efter vårdagjämning 20 mars höll vi FBK:s årsstämma, den 70:e i ordningen. Stämman var välbesökt och hölls i år i Klastorpsskolans matsal. Dagordningen betades av i vederbörlig ordning med efterföljande förändringar i styrelsen. Några trotjänare avtackades och tilldelades en liten present, Allan Stenman , Helena Karlsson och Sophie Hedenskog . Stämman drog Läs mer

Dags för städdag söndag den 23 april

Årets första städdag äger rum söndag den 23 april klockan 10.00. Som vanligt räknar vi med stor uppslutning och bra väder. Förutom arbete  bjuder vi lite drick- och ätbart. Vi kommer också försöka ge viktig information om hur man använder en hjärtstartare. Ni som tidigare anmält intresse att få gå på HLR-kurs (hjärt- och lungräddning) Läs mer

Information från årsstämman 2017

Årsstämman gick i år av stapeln i Klastorpsskolans matsal en rekordvarm marsmåndag. Ordförande Hasse hälsade alla välkomna och påminde om att föreningen i år fyller 70 år. Under mötet valdes bland annat en ny styrelse (se separat lista) och nya ledamöter blev Åsa Arctaedius, Per Sandwall och David Stubbendorf. Sophie Hedenskog (kassör), Allan Stenman (fastighetsansvarig) och Läs mer