Nov 172015
 

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 9 november 2015 på Munklägret, Hantverkargatan 2F.

Närvarande: Hasse Hamlin, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren, Minna Rinkinen, och Helena Karlson. Särskilt inbjuden var Peter L Andersson, medlemsansvarig i FBK och numera adjungerad i styrelsen.

 

1 Mötets öppnande

Mötets öppnandes av Per-Erik. Till sekreterare valdes Helena. Till att justera protokollet valdes Peter Andersson.

2. Protokollet godkändes

3. Föregående protokoll

Fokusområdet för styrelsens arbete under 2015 är att färdigställa medlemsregistret i Speedledger. Ett annat mål är samla in alla medlemmars e-postadresser för att kunna göra digitala utskick och därmed förenkla och minska kostnaderna för föreningens administration. Sophie går igenom rutiner med Peter A hur matchningen i Speedledger ska gå till. Peter tar över efter Sophie senast årsskiftet.

 

Allan håller koll på Fortums planer för luftelledningen ner till badet. Kan den överhuvudtaget grävas ner? Om/när detta sker kommer bastun att vara stängd. Allan har kontakt med målarfirman (ny medlem) som erbjudit sig ta på sig arbetet med att måla två ytterväggar.

 

Pererik försöker boka ett möte med Helena Rosander på fastighetskontoret för diverse klargöranden av arrendeavtalet och städning sommartid.

 

4 .Rapporter från respektive områden

Ekonomi – Sophie

Föreningens ekonomi ligger enligt budget. Se bilaga.

Hasse betalade in 1 000 kronor för mycket efter höstfesten. Sophie gör en återbetalning. No-show avgift kommer faktureras de gäster som anmälde sig till höstfesten, men aldrig dök upp.

Sophie och Peter kommer inom kort påbörja en påminnelsefakturering av icke inbetalda medlemsavgifter – ca 350 stycken x 250 kronor. Kostnaden för porto beräknas till ca 3000 kronor.

Styrelsen har beslutat att framledes påföra en avgift på 50 kronor vid påminnelsefakturering.

Fastighet/ Drift – Hasse + Allan

Hasse godtar att överta Eriks uppdrag tills vidare och kommer att ta kontakt med Helena Rosander på fastighetskontoret. Hasse upprättar en underhållsplan. Bland annat ska bastupanelen bytas ut (planeras till sommaren 2016).

Hasse tar in en offert om städning av bastu och omklädningsrum.

Sociala – Minna

Hasse går över till fastighet/drift-gruppen och lämnar över sina uppgifter i sociala gruppen till Minna efter nyår. Styrelsens aktivitet för arvodet är redan bokat på Nynäshamns havsbad.

Julfesten hålls på cateringfirman Bönan och prinsen, Love Almqvist väg i Kristineberg den 17/12 klockan 18.30. Hedersmedlemmar och särskilt utvalda funktionärer är inbjudna.

Minna ordnar fixarmåndag den 21/12 med start klockan 15.

Ca 30 medlemmar deltog på höststädningen den 18/10.

Medlemsansvarig – Peter

Peter skriver ut den senaste medlemslistan och lägger ner till omklädningsrummet. Medlemmar uppmanas att kontrollera sina uppgifter samt skriva in sina e-postadresser och e-posta korrigeringar/e-postadresser  till medlemsansvarig@fredhallsbadklubb.se

Information/ hemsidan – Helena

Vi undersöker om det finns någon aktiv medlem som vill ta på sig veckostädning av bastu/omklädningsrum mot betalning. Helena lägger ut en förfrågan på vår hemsida. Intresserade kan mejla till hazzehamlin@gmail.com

5. Sommarkafé 2016

Hasse tar kontakt med Erik om städning av kaféet. Erik har skrivit en kravspecifikation för vad som gäller för den som driver kaféet. Två personer har hittills hört av sig med en intresseanmälan.

6. Mötet avslutades

 

Vid protokollet                                                                      Justeras

Helena Karlson                                                                     Peter L Andersson