Sep 302016
 

Vi håller på att gå igenom medlemsmatrikeln och avser stryka medlemmar som inte betalt sin avgift.

I vissa fall kan detta bero på att en betalning inte kunnat spåras till vem som betalt. Hör av dig till oss om du misstänker att vi har missat din inbetalning.

Den 1 december stryks de som inte betalt årets medlemsavgift.

Om du blir borttagen som medlem så kan du givetvis bli medlem igen om du betalar medlemsavgiften på nytt. /Erik L