Feb 092017
 

 

På årsstämman den 27 mars 2017 föreslår styrelsen  nya stadgar.

Här kan du läsa förslag till nya stadgar med motiveringar:

UTKAST NYA STADGAR FÖR FREDHÄLLS BADKLUBB ideell förening

Och så här föreslår styrelsen att de nya stadgarna ska se ut (utan motiveringar)

FBK NYA STADGAR MOTION TILL ÅRSSTÄMMA 170327

Bakgrund till motionen är att styrelsen gått igenom nuvarande stadgar och funnit att vissa förtydligande behöver göras. Det gäller bland annat för vilket år beslutad medlemsavgift gäller och hur många förtroendevalda som ska väljas i de olika grupperna. Styrelsen har också försökt få en tydligare struktur på stadgarna. Vidare innebär de nya stadgarna att regler avseende till exempel ordning och nyckelhantering inte beskrivs i stadgarna.

Förslag på de nya stadgarna finns också i omklädningsrummet och presenteras  på årsstämman. Om stämman godkänner motionen ska sedan den nya styrelsen fastställa beslutet om nya stadgar på första styrelsemötet efter årsstämman (april/maj 2017). /Erik L