Mar 312017
 

Årsstämman gick i år av stapeln i Klastorpsskolans matsal en rekordvarm marsmåndag. Ordförande Hasse hälsade alla välkomna och påminde om att föreningen i år fyller 70 år. Under mötet valdes bland annat en ny styrelse (se separat lista) och nya ledamöter blev Åsa Arctaedius, Per Sandwall och David Stubbendorf.

Sophie Hedenskog (kassör), Allan Stenman (fastighetsansvarig) och inte minst Helena Karlsson (sekreterare) slutade och avtackades för sina fina insatser i styrelsen.

Bland motionerna märktes förslag på uppdaterade regler och ny hantering för ekonomi och nycklar. Mötet diskuterade också nya stadgar och en eventuell ombyggnad av bastun. När protokollet är klart kommer det läggas ut på hemsidan och även finnas i omklädningsrummet.

Till slut var mötet slut och Hasse tackade alla medlemmar för visat intresse.

Tack också till alla som hjälpte till med kaffe och olika typer av tilltugg! /Erik L