Mar 012017
 

  1. Stadgeändringar (se bilaga) /Erik Lundkvist, FBK Styrelsen
  2. Nycklar: Under många år har föreningen delat ut klubbnycklar till medlemmar mot en deposition. I dag finns det många icke-medlemmar som fortfarande har kvar sina nycklar och föreningen har ingen kontroll över detta. Revisorerna föreslår att en icke-betalande medlem ska efter en påminnelse tas bort och meddelas att medlemskapet är nu upphört och vederbörande kan mot återlämnande av nycklar få tillbaks en summa, föreslås 300 kr. Mvh Joachim och Madjid/ Joachim Söderberg och Madjid Behdjou.
  3. Enkel bokföring: Efter att ha lyssnat och ytligt diskuterat frågan kring badklubbens ekonomiska redovisning väcks frågan om avancerade redovisningsprogram verkligen är nödvändigt. Kan enkel verifikation räcka? Om extern firma hanterar medlemsregistret med dess kostnad, men också med god överskådlighet skulle samtidigt en noggrann person utan ekonomisk utbildning föra bok över inkommande medlemsavgifter och donationer samt göra utbetalningar så att en revisor även i detta fall lätt kan revidera badklubbens ekonomi? För bästa bad och bastubad /David Stubbendorf, FBK Styrelsen
  4. Styrelsen i FBK bör omedelbart ta beslut om regler ska följas, särskilt beträffande städning av lavar och golv i bastun. Detta tycker jag har blivit mer aktuellt sen det har uppdagats att det finns människobajs bakom bastun.På förekommen anledning vill jag också veta var på hemsidan det finns upplysning om hur litet barn man får ta med sig i bastubadandet. /Annika Rosén, medlem
  5. Styrelsen bör även ha möjlighet att se till att endast medlemmar, eller medlemmar med en gäst, befinner sig i bastun.
  6. Uppföljning av motion ombyggnation (2014): Hedersmedlemmen Ola Björklin föreslog 2014 en ombyggnation av bastun Styrelsen fick då i uppdrag att utreda frågan. På årsstämman 2017 berättar styrelsen hur arbetet fortskrider och vilka förslag som finns.