Apr 042017
 

Årets första städdag ägde rum söndag den 23 april.

Nästan 40 medlemmar hörsammade inbjudan och hälsades välkomna av ordförande Hasse och fastighetsansvarige David S. Tack vare allt arbete som genomförts på fixarmåndagar fanns utrymme för att också umgås och njuta av det för stunden fina vårvädret.

Vi hade också en mycket uppskattad hjärtstartarinformation förmedlad av James S. Det är bra att så många som möjligt vet vad som behöver göras om olyckan är framme. Den ena badbryggan har breddats för att underlätta för livräddning. Vi räknar med att ha fortlöpande genomgångar av hjärt- och lungräddning, dessutom kan utbildning bli aktuellt via FBK. Ett tips är också att kolla denna länk:

Runt halv tolv kände vi oss klara och träffades då för korv och dryck, förtjänstfullt ordnat av Eva R.

Ordförande tackade alla för ett bra jobb och trevlig samvaro. /Erik L