Aug 242017
 

Hedersmedlemmen, vår käre Lars Nygren, har avlidit.

Lars har under decennier varit en omtyckt och uppskattad medlem.
Lars var också länge sekreterare i styrelsen och skrev boken om Fredhällsbadet.

Vi kommer alla att sakna Lars.

Fredhälls Badklubb, Erik 170824