Dec 192017
 

Bad och bastu

Ny badstege (bidrag från medlem)
Förbättring av Icemaster-installationen
Installation av el-uttag för Ice-master kombinerat med belysning vid badstege
Förbättring av ventilation från-luft i bastudel
Installation av markledning till badets elanläggning

Utomhus
Utomhuskran vid dusch
Diverse trädgårdsunderhåll

Omklädningsrum
Inköp och iordningställande av hjärtstartare
Inköp av arkivskåp
Försök med försäljning av dryck i omklädningsrum (avslutat)
Avyttrat kylskåp

Ekonomi
Avskaffat bokföringsprogram  till förmån för lämpligare manuell hantering
Anskaffat swish
Utvecklat rutiner årsavgifter

Övrigt
Byte till normcentraler med jordfelsbrytare i cafédel och stora entrén vid soldäck
Installation av eluttag i café
Inköp och försäljning av sitthanddukar
Montering av servicenyckel fack
Förberedelser och genomförande av FBK:s 70 års jubileum
Omfattande uppdatering av medlemsregister
Nyckelhantering i samarbete med Derek
Utveckling av hemsida och instagram
Fototävling genomförd
Utveckling av administration, aktuell och även historik.
Öppet forum med genusperspektiv som förtecken
Startat ett embryo till arbetsgrupp för FBK:s framtid/vision

Ovanstående punkter har under året administrerats och genomförts via sex styrelsemöten, möten med fastighetskontoret, möte med stadsdelsförvaltningen, fixar-måndagar, städdagar, medlemsinsatser i underhållsgruppen, festkommittén, möte med revisorer och många möten med representanter från leverantörer och förvaltare.

Nu går vi in i vecka 51 och det lackar mot Jul med allt vad det innebär, jag vet i alla fall att förutom god mat o dryck så petar jag in ett par sköna bastubad under jul å nyårshelgerna.

God Jul o Gott nytt år önskar Styrelsen med Hans Hamlin vid tangenterna. /Erik 171219