Jan 262018
 

På årsmötet den 12 mars kommer styrelsen föreslå nya stadgar. Arbetet med att ta fram nya stadgar har pågått sedan förra årsmötet och är nu klart att presenteras. Många medlemmar har varit involverade.

Denna presentation (se bilagor) innehåller:

Förslag till nya stadgar med noterade ändringar. STADGAR FÖR FREDHÄLLS BADKLUBB ideell förening – FBK NYA STADGAR MOTION TILL ÅRSSTÄMMA (förslag SW rev 180125)
Kommentarer till förslaget. Kommentarer till ändringsförslag till stadgar för Fredhälls badklubb (180125)

Allt ovan kommer också finnas utskrivet i vårt bastuhus.

Förslaget har gåtts igenom av juridiskt kunniga medlemmar som varit till stor nytta!

På årsmötet är de nya stadgarna anmälda som en motion och kommer behandlas av stämman.
Vi ber dig som medlem att läsa igenom det nya förslaget före årsmötet.
Har du frågor så kan du mejla dessa till info@fredhallsbadklubb.se alternativt lägga ett brev i vår förslagslåda på badet.

/Erik L 180126