Feb 072018
 

Nedan verksamhetsberättelse har också skickats till medlemmarna med epost eller post. /Erik 180207

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017-2018

 

Styrelsen har bestått av Hans Hamlin (ordförande), Per Sandwall (kassör), Erik Lundkvist (sekreterare) samt

ledamöterna Minna Rinkinen, Åsa Arcatedius (slutat oktober 2017), David Stubbendorff och Peter Andersson.

Under året har 6 styrelsemöten genomförts (det första av den tidigare styrelsen) och under 2018 ytterligare två styrelsemöten. Dessutom har ett medlemsmöte hållits i december.

Styrelsen har också haft möten med fastighetskontoret och stadsdelsförvaltningen samt med interna arbetsgrupper i FBK (underhållsgrupp, festkommittén och revisorer)

Föreningen har också genomfört två städdagar, 8 så kallade fixarmåndagar, en höstfest (se nedan), ett julbord för funktionärer samt en styrelseresa.

Höstfesten samlade över 140 deltagare och genomfördes i början av september. Ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang som också markerade föreningens 70-årsjubileum!

En sitthandduk har införskaffats och kan köpas av medlemmarna.

En ny djupare badstege vid bastun (bidrag från medlem) och en breddad badstege på kommunens mark är utgör stora förbättringar. Bastupanelen har bytts ut och elen har moderniserats.

Omklädningsrummet har också fått en hjärtstartare och ett nytt arkivskåp. Vi har också haft en fototävling som vanns av Kristina Rönnbäck. Det fina fotografiet finns uppsatt i omklädningsrummet.

Till årets FBK:are utsågs Derek Netts, Anna Rising och Björn Clemenson.

Vad gäller ekonomi har föreningen bytt till ett enklare bokföringsprogram och anskaffat swish.

Medlemsregistret har under året uppdaterats och antalet medlemmar vid årsskiftet är 1040.

Framför allt har ett stort antal bad genomförts under året, uppskattningsvis 5000!

Ordförande Hasse Hamlins kommentar:

Lite om den närmaste framtiden: vi inför tillfälligt medlemsstopp från 1/1 2018, vi planerar målning av de två återstående sidorna på bastubyggnaden, vi förlänger på prov öppettider i bastun för såväl vardag som helg, vi har ett bra fortlöpande samarbete med kommun och stadsdel.

Styrelsen för kontinuerliga samtal om nuläge men samtalar också om visioner om badklubbens framtid och verksamhet.

 

Ett stort tack till alla som bidragit till att 2017 varit ett givande och händelserikt badår!

Fredhälls Badklubb i januari 2018

 

Hans Hamlin ordförande

 

Per Sandwall Erik Lundkvist Peter Andersson Minna Rinkinen David Stubbendorff

kassör            sekreterare     ledamot            ledamot          ledamot