Så blir du medlem

 

Vi tar gärna emot nya medlemmar

Fredhälls badklubb är en oas i storstan och vi ser gärna att fler får möjlighet att utnyttja anläggningen året runt.  Årsavgiften är för närvarande 250 kronor. Till detta kommer kostnad för en entrényckel 150 kronor och bastunyckel för 500 kronor.

Klubben är en ideell förening där allt arbete utförs frivilligt och obetalt och det är viktigt att nya medlemmar får en bra introduktion i hur medlemskapet fungerar, t ex  ansvarar vi alla solidariskt för att anläggningen hålls ren och snygg. Därför har vi valt att låta nya medlemmar rekommenderas och introduceras av en befintlig medlem.

Vi har ett ständigt behov av ideell och frivillig arbetskraft. Det gäller fastighetsskötsel, underhåll, ekonomi, administration, festarrangemang m m. I ansökan anger du på vilket sätt som du kan och vill bidra till att utveckla Fredhälls Badklubb.

Praktiskt går det till så att du fyller i en ansökan, (MS Word) skickar den per e-post till din referent – en befintlig medlem i klubben – som fyller i sin del av ansökan och sedan skickar den vidare till medlemsansvarig@fredhallsbadklubb.se

När ansökan är godkänd och medlemsavgiften betald är det möjligt att köpa nycklar till badet.