Feb 072018
 

  Välkommen till Fredhälls Badklubbs ordinarie stämma måndagen den 12 mars 2018! Plats: Möteslokal, Rålambsvägen 12 B Tid: 18.30 Före mötet bjuds enligt tradition på kaffe och rulltårta.   Dagordning Val av ordförande vid stämman Val av sekreterare vid stämman Justering av röstlängd Val av två justeringsmän Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. Läs mer

Feb 072018
 

Nedan verksamhetsberättelse har också skickats till medlemmarna med epost eller post. /Erik 180207 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017-2018   Styrelsen har bestått av Hans Hamlin (ordförande), Per Sandwall (kassör), Erik Lundkvist (sekreterare) samt ledamöterna Minna Rinkinen, Åsa Arcatedius (slutat oktober 2017), David Stubbendorff och Peter Andersson. Under året har 6 styrelsemöten genomförts (det första av den tidigare styrelsen) Läs mer

Feb 052018
 

I förra veckan skickade FBK ut en faktura avseende medlemsavgift till alla medlemmar. Du som är medlem har antingen fått en faktura till din epostadress eller via brev (gäller dig som inte uppgett epostadress till FBK). Om du fått faktura via epost så kan klicka på ”ladda ner PDF-faktura” för att läsa verksamhetsberättelse, inbjudan till årsstämma och Läs mer

Jan 262018
 

På årsmötet den 12 mars kommer styrelsen föreslå nya stadgar. Arbetet med att ta fram nya stadgar har pågått sedan förra årsmötet och är nu klart att presenteras. Många medlemmar har varit involverade. Denna presentation (se bilagor) innehåller: Förslag till nya stadgar med noterade ändringar. STADGAR FÖR FREDHÄLLS BADKLUBB ideell förening – FBK NYA STADGAR MOTION Läs mer

Jan 092018
 

Styrelsen har beslutat att på prov utöka öppettider i bastun under perioden 180116-180316. För bästa möjliga utvärdering, glöm inte skriva in ditt namn i besöksliggaren när du besöker badet! I samband med de utökade öppettiderna kommer vi också anlita städbolag en gång i månaden för att hålla rent. Tiderna som gäller är för herrar: tisdag Läs mer

Jan 092018
 

Nedan finns inkomna motioner som kommer tas upp på nästa årsmöte. Motioner ska inkomma till FBK senast 4 veckor före årsmöte, antingen via e-post eller till omklädningsrummet (förslagslåda). Detta dokument uppdateras. STADGAR Styrelsen FBK Nya stadgar – se bilaga HEDERSMEDLEMMAR Håkan Asplund och Ola Björklin, fd hedersmedlemmar Avseende utnämning av hedersmedlemmar i FBK: Vi har Läs mer

Jan 022018
 

Nu kan du läsa mer om gamla Tranebergsbadet. FBK har valt ut några artiklar från Svenska Dagbladets arkiv. Artiklarna går också att läsa på badet. Tranebergsbadet SvD    

Dec 192017
 

Bad och bastu Ny badstege (bidrag från medlem) Förbättring av Icemaster-installationen Installation av el-uttag för Ice-master kombinerat med belysning vid badstege Förbättring av ventilation från-luft i bastudel Installation av markledning till badets elanläggning Utomhus Utomhuskran vid dusch Diverse trädgårdsunderhåll Omklädningsrum Inköp och iordningställande av hjärtstartare Inköp av arkivskåp Försök med försäljning av dryck i omklädningsrum Läs mer

Dec 182017
 

Måndagen den 11 december hölls ett medlemsmöte i omklädningsrummet, detta på initiativ av styrelsen. Ett tiotal medlemmar hade hörsammat inbjudan som fanns i omklädningsrummet. Det har funnits frågor kring representation i styrelsen, antalet medlemmar och ombyggnation. Representation i styrelsen: Styrelsen behöver ha större andel kvinnor i styrelsen, i dag består styrelsen av 5 män och Läs mer

Dec 132017
 

  FBK gratulerar Anna Rising, Björn Clemenson och Derek Netts som utsetts till årets FBK:are. Prisutdelare har varit Minna Rinkinen från FBKs styrelse. Utan ideella krafter skulle inte FBK finnas och vi är alla tacksamma för att Anna, Björn och Derek bidragit till att badklubben är en så pigg och vital 70-åring! /FBK Erik Lundkvist Läs mer