Mar 102014
 
Verksamhetsberättelse för 2013 och kallelse till årsstämma 2014

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA – Fredhälls Badklubb Datum               Måndagen den 17 mars 2014 Tid                       Kl. 19.00, från klockan 18.30 bjuder vi på kaffe med dopp Plats                   Stockholms segelsällskaps klubbhus Sigridsberg, granne med Fredhällsbadet Årsavgiften 250 kronor betalas via PlusGirot, kontonummer 432 80 11 – 4. Se bifogat inbetalningskort – betala senast 2014-04-30. Kom ihåg att ange Läs mer