Jun 122017
 

Det har blivit dags för en fototävling för badklubbens medlemmar! Vid besök på badet finns många trevliga motiv att fotografera och styrelsen inbjuder nu dig medlem att vara med i årets fototävling. Så här går det till: Ta en fin bild när du är på badet! Om du tar ett foto av en kompis, fråga Läs mer

Apr 182017
 

  FBK Årsmöte 2017 Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 27 mars 2017 kl 18.30 i Klastorpsskolans skolmatsal, Marieberg.   Till mötets ordförande valdes Hans Hamlin.   Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson.   Till justeringsmän/rösträknare valdes Stefan Jahge och Maria Flaschner.   Röstlängden justerades. 59 medlemmar antecknade sina namn. 4 fullmakter lämnades in. Läs mer

Apr 132017
 

Medlemmar ! En vecka efter vårdagjämning 20 mars höll vi FBK:s årsstämma, den 70:e i ordningen. Stämman var välbesökt och hölls i år i Klastorpsskolans matsal. Dagordningen betades av i vederbörlig ordning med efterföljande förändringar i styrelsen. Några trotjänare avtackades och tilldelades en liten present, Allan Stenman , Helena Karlsson och Sophie Hedenskog . Stämman drog Läs mer

Apr 042017
 

Årets första städdag ägde rum söndag den 23 april. Nästan 40 medlemmar hörsammade inbjudan och hälsades välkomna av ordförande Hasse och fastighetsansvarige David S. Tack vare allt arbete som genomförts på fixarmåndagar fanns utrymme för att också umgås och njuta av det för stunden fina vårvädret. Vi hade också en mycket uppskattad hjärtstartarinformation förmedlad av Läs mer

Mar 312017
 

Årsstämman gick i år av stapeln i Klastorpsskolans matsal en rekordvarm marsmåndag. Ordförande Hasse hälsade alla välkomna och påminde om att föreningen i år fyller 70 år. Under mötet valdes bland annat en ny styrelse (se separat lista) och nya ledamöter blev Åsa Arctaedius, Per Sandwall och David Stubbendorf. Sophie Hedenskog (kassör), Allan Stenman (fastighetsansvarig) och Läs mer

Mar 032017
 

Bastun har fått ny panel och ny dörr. Nya bänkar utanför och även omklädningsrummet har fått ny dörr. Allt mycket fint! /Erik

Mar 012017
 
Motioner till årsstämman 27 mars 2017

Stadgeändringar (se bilaga) /Erik Lundkvist, FBK Styrelsen Nycklar: Under många år har föreningen delat ut klubbnycklar till medlemmar mot en deposition. I dag finns det många icke-medlemmar som fortfarande har kvar sina nycklar och föreningen har ingen kontroll över detta. Revisorerna föreslår att en icke-betalande medlem ska efter en påminnelse tas bort och meddelas att Läs mer

Feb 092017
 

Välkommen till årsstämma måndagen den 27 mars 18:30 i Klastorpsskolans matsal. Adress: Atterbomsvägen 1. Inkomna motioner presenteras på hemsidan. Vi bjuder på kaffe och något till. Välkomna! Styrelsen FBK

Feb 092017
 

  På årsstämman den 27 mars 2017 föreslår styrelsen  nya stadgar. Här kan du läsa förslag till nya stadgar med motiveringar: UTKAST NYA STADGAR FÖR FREDHÄLLS BADKLUBB ideell förening Och så här föreslår styrelsen att de nya stadgarna ska se ut (utan motiveringar) FBK NYA STADGAR MOTION TILL ÅRSSTÄMMA 170327 Bakgrund till motionen är att styrelsen gått Läs mer

Feb 092017
 

Inför årsstämman den 27 mars jobbar nu valberedningen med sitt förslag på medlemmar att väljas till olika förtroendeposter; dels till styrelsen, dels till olika arbetsgrupper. Det kan gälla ekonomiuppgifter, IT-utmaningar och inte minst olika praktiska bestyr. Valberedningen består av Ola Björklin och Erika Merchel och du får prata gärna med någon av dem när ni Läs mer