Apr 272016
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 6 april 2016 hos Hasse Hamlin, Fredhällsgatan 5. Närvarande: Peter L Andersson, Hasse Hamlin, Sophie Hedenskog, Erik Lundkvist, Minna Rinkinen och Helena Karlson.  1 Mötets öppnande Mötets öppnandes av nyvalde ordföranden Hans Hamlin. 2 Val av sekreterare Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson 3. Val av justerare Erik Lundkvist Läs mer

Apr 272016
 

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 14 mars 2016 kl 18.30 i Stockholms segelsällskaps klubbhus Sigridsberg, Fredhäll. Till mötets ordförande valdes Per-Erik Lundgren. Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson. Röstlängden justerades. 48 medlemmar antecknade sina namn. Till justeringsmän/rösträknare valdes Ola Björklin och Lars Åström. Stämman förklarades stadgeenligt utlyst. Dagordningen godkändes med tillägg för två Läs mer

Feb 222016
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 16 februari 2016 på Munklägret, Hantverkargatan 2F. Närvarande: Hasse Hamlin, Per-Erik Lundgren, Minna Rinkinen, och Helena Karlson. Peter L Andersson. 1 Mötets öppnande Mötets öppnandes av Per-Erik. Till sekreterare valdes Helena. Protokollet justerades av samtliga deltagande. 2.Protokollet godkändes 3. Föregående protokoll Fokusområdet för styrelsens arbete under 2015 är att Läs mer

Nov 172015
 

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 9 november 2015 på Munklägret, Hantverkargatan 2F. Närvarande: Hasse Hamlin, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren, Minna Rinkinen, och Helena Karlson. Särskilt inbjuden var Peter L Andersson, medlemsansvarig i FBK och numera adjungerad i styrelsen.   1 Mötets öppnande Mötets öppnandes av Per-Erik. Till sekreterare valdes Helena. Till att justera Läs mer

Okt 232015
 

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 12 oktober 2015 på JG Ventilation, Tyresö. Närvarande: Hasse Hamlin, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren, Minna Rinkinen, Allan Stenman och Helena Karlson. 1. Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2. Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3. Val av justeringsman Till att justera protokollet Läs mer

Sep 012015
 

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 17 augusti 2015 på Munklägret, Hantverkargatan 2F, Stockholms stad. Närvarande: Hasse Hamlin, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren, Minna Rinkinen, Allan Stenman och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3 Val av justeringsman Till att Läs mer

Jul 232015
 

Protokoll fört vid FBK extra styrelsemöte den 27 maj 2015 på restaurang Gotlands grill i Hornsberg. Närvarande: Erik Johansson, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren, Minna Rinkinen, Allan Stenman och Helena Karlson.  1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3 Val av justeringsman Till Läs mer

Maj 182015
 

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 21 april 2015 på Eriks kafé i Fredhäll. Närvarande: Hasse Hamlin, Erik Johansson, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren, Minna Rinkinen och Helena Karlson.  1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.  2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.  3 Val av justeringsman Till att justera Läs mer

Apr 222015
 

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 16 mars 2015 kl 18.30 i Stockholms segelsällskaps klubbhus Sigridsberg, Fredhäll. Till mötets ordförande valdes Per-Erik Lundgren. Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson. Röstlängden justerades. 49 medlemmar antecknade sina namn, tre fullmakter lämnades in. Till justeringsmän/rösträknare valdes Maria Rosén Setthammar och Madjid Behdjou. Stämman förklarades stadgeenligt utlyst. Dagordningen Läs mer

Mar 172015
 

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 9 februari 2015 på Eriks kafé i Fredhäll. Närvarande: Hasse Hamlin, Erik Johansson, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson. Särskilt inbjuden: Olof Wejke, revisor i FBK. 1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.  2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.  3 Val Läs mer