Dec 122005
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 12 december 2005, på kafé Kaffe och Annat. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Björn Bekåsson, Ola Björklin, Tove Ellefsen Lysander, Gösta Grönholm, Helena Karlson. 1 Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat och hälsade styrelseledamöterna välkomna. 2 Dagordningen godkändes och till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. Till att justera Läs mer

Okt 032005
 
Styrelsemöte 3 oktober 2005

Protokoll fört vid FBK:S styrelsemöte den 3 oktober 2005, på kafé Kaffe och Annat. Närvarande: Björn Bekåson, Gösta Grönholm, Håkan Asplund, Ola Björklin, Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat och hälsade styrelseledamöterna välkomna. 2 Dagordning, val av sekreterare och justerare Dagordningen godkändes jämte sekreterare för mötet, Helena Karlson, och justerare, Läs mer

Apr 052005
 

Protokoll fört vid FBK:S styrelsemöte den 18 april 2005. Närvarande: Björn Bekåsson, Gösta Grönholm, Marianne McAllen, Håkan Asplund Ola Björklin, Helena Karlson. § 1 Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat och hälsade de nya styrelseledamöterna välkomna. § 2 Dagordningen godkändes jämte sekreterare för mötet, Helena Karlson, och justerare, Gösta Grönholm, valdes. § 3 Den av Läs mer