Okt 232006
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 23 oktober 2006 på kafé Kaffe & Annat. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Björn Bekåson, Ola Björklin, Gösta Grönholm, Erik Johansson, Maria Jorborg, Helena Karlson, Lars Nygren. 1 Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat och hälsade styrelseledamöterna och Erik J och Lars N från festkommittén, välkomna. 2 Dagordningen godkändes Läs mer

Aug 142006
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 14 augusti 2006 på Fredhällsbadet terrass. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Björn Bekåsson, Ola Björklin, Gösta Grönholm, Maria Jorborg, Helena Karlson. 1 Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat och hälsade styrelseledamöterna välkomna. 2 Dagordningen godkändes och till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. Till att justera protokollet valdes Maria Läs mer

Apr 102006
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 10 april 2006 på kafé Kaffe och Annat. Närvarande: Håkan Asplund, Björn Bekåsson, Ola Björklin, Gösta Grönholm, Maria Jorborg, Helena Karlson. 1 Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat och hälsade styrelseledamöterna välkomna. 2 Dagordningen godkändes och till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. Till att justera protokollet valdes Gösta Läs mer

Mar 202006
 

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 20 mars 2006 kl 19.00 i SKB:s samlingssal i Fredhäll 1. Till mötets ordförande valdes Ola Björklin. 2. Till sekreterare valdes Helena Karlson. 3. Röstlängden justerades. 45 medlemmar antecknade sina namn men ytterligare en handfull glömde att notera sin närvaro. En fullmakt var inlämnad. Noteras bör att medlemmen Läs mer

Feb 132006
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 13 februari 2006, på kafé Kaffe och Annat. Närvarande: Håkan Asplund, Björn Bekåson, Ola Björklin, Gösta Grönholm, Berit Ekstrand, Helena Karlson. 1 Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat och hälsade styrelseledamöterna välkomna. 2 Dagordningen godkändes och till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. Till att justera protokollet valdes Gösta Läs mer