Dec 102007
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 10 december 2007, på kafé Kaffe & Annat. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Ola Björklin, Leif Hillesöy, Maria Jorborg, Johan Stävell och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Läs mer

Okt 222007
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 22 oktober 2007, på Fredhälls badkafé. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Ola Björklin, Johan Eriksson, Maria Jorborg och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet utsågs Marianne Allen. 3 Föregående Läs mer

Aug 132007
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 13 augusti 2007, på Fredhällsbadets terrass. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Ola Björklin, Johan Eriksson, Erik Johansson och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet utsågs Marianne Allen. 3 Föregående Läs mer

Maj 142007
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 14 maj 2007, på kafé Kaffe & Annat. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Ola Björklin, Johan Eriksson, Leif Hillesöy, Erik Johansson, Maria Jorborg och Helena Karlson. 1 Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat. 2 Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet utsågs Marianne Läs mer

Apr 162007
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 16 april 2007, på kafé Kaffe & Annat. Närvarande: Marianne Allen, Björn Bekåson, Ola Björklin, Johan Eriksson, Gösta Grönholm, Leif Hillesöy, Erik Johansson och Helena Karlson. 1 Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat. 2 Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet utsågs Erik Läs mer

Mar 272007
 

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma  den 26 mars 2007 kl 19.00 i SKB:s samlingssal i Fredhäll 1. Till mötets ordförande valdes Ola Björklin. 2. Till sekreterare valdes Helena Karlson. 3. Röstlängden justerades. 58 medlemmar antecknade sina namn. En fullmakt var inlämnad. Mötet höll en tyst minut för den bortgångne hedersmedlemmen, f d ordföranden, Gunnar Läs mer

Feb 122007
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 12 februari 2007, på kafé Kaffe & Annat. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Björn Bekåson,Ola Björklin, Gösta Grönholm, Maria Jorborg, och Helena Karlson. 1 Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat. 2 Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Maria Jorborg. 3 Föregående Läs mer