Dec 082008
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 8 december 2008, på kafé Bageriet. Närvarande: Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Johan Stävell och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Erik Johansson. 3 Föregående protokoll Erik Läs mer

Okt 202008
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 20 oktober 2008, på kafé Bageriet. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Maria Jorborg, Johan Stävell och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Marianne Allen. Läs mer

Aug 252008
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 25 augusti 2008, på kafé Bageriet. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Maria Jorborg, Johan Stävell och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Marianne Allen. Läs mer

Maj 262008
 

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 26 maj 2008, på Fredhällbadets terrass. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Maria Jorborg, Johan Stävell och Helena Karlson. Särskilt inbjuden var Thord Franzén. 1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och Läs mer

Apr 072008
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 7 april 2008, på kafé Bageriet 1939. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Johan Stävell och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Marianne Allen. 3 Läs mer

Mar 312008
 

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 31 mars 2008 kl 18.30 i SKB:s samlingssal i Fredhäll. Innan FBK:s 60:e årsstämma inleddes, passade Ola på att tacka Erik Johansson för hans arbete med jubileumsfesten och hans och Berit Ekstrands idoga arbete i valberedningen. 1. Till mötets ordförande valdes Ola Björklin. 2. Till sekreterare valdes Helena Läs mer

Jan 282008
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 28 januari 2008, på kafé Bageriet 1939. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Ola Björklin, Berit Ekstrand, Johan Eriksson, Leif Hillesöy, Erik Johansson,  Maria Jorborg, Johan Stävell och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson Läs mer