Dec 282011
 

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 7 november 2011, I Fredhällsbadets omklädningsrum. Närvarande: Håkan Asplund, Lena Hoff, Erik Johansson, Lars Lind, Allan Stenman och Helena Karlson.  1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.  2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.  3 Val av justeringsman Till att justera protokollet Läs mer

Dec 282011
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 17 oktober 2011, I Fredhällsbadets omklädningsrum. Närvarande: Håkan Asplund, Lena Hoff, Erik Johansson, Lars Lind, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson.  1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.  2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3 Val av justeringsman Till att justera Läs mer

Sep 142011
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 15 augusti 2011, I Fredhällsbadets omklädningsrum. Närvarande: Håkan Asplund, Erik Johansson, Lars Lind och Helena Karlson.     1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.   3 Val av justeringsman Till att justera protokollet valdes Erik Läs mer

Jun 292011
 

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 20 juni 2011, I Fredhällsbadets omklädningsrum. Närvarande: Håkan Asplund, Thord Franzén, Lena Hoff, Erik Johansson, Lars Lind, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson.     1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.   3 Val av Läs mer

Apr 112011
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 11 april 2011, I Fredhällsbadets omklädningsrum. Närvarande: Håkan Asplund, Thord Franzén, Lena Hoff, Erik Johansson, Lars Lind, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare och justeringsman Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Läs mer

Mar 212011
 

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 21 mars 2011 kl 18.30 i Stockholms Segelklubbs klubblokal Sigridsberg i Fredhäll. 1. Till mötets ordförande valdes Håkan Asplund. 2. Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson. 3. Röstlängden justerades. 71 medlemmar antecknade sina namn och tre fullmakter lämnades in. 4. Till justeringsmän valdes Lars Lind och Cecilia Lithner. Läs mer

Mar 072011
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 14 februari 2011, I Fredhällsbadets omklädningsrum. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erik Johansson, Anna Rising och Helena Karlson.     1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare och justeringsman Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Marianne Allen. Läs mer