Mar 052013
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 10 december 2012, Nobeldagen, på Boteco da Silvania. Närvarande: Erik Johansson, Hasse Hamlin, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3 Val av justeringsman Till att justera protokollet valdes Läs mer

Dec 182012
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 15 oktober 2012 i badklubbens omklädningsrum. Närvarande: Allan Stenman, Hasse Hamlin, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson. Bryggan FBK:s styrelse har beslutat att anlita Tobbe Björks firma ST Bygg AB att utföra bryggrenovering, till en summa av ca 60 000 kronor. Tobbe kan påbörja gjutningar etc om han får Läs mer

Okt 262012
 

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 17 september 2012 i badklubbens omklädningsrum. Närvarande: Allan Stenman, Hasse Hamlin, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson. Deltog gjorde även Kristina Hellqvist. 1 Kassör Kristina Hellqvist har blivit tillfrågad att ta över Mirat Christenssens uppgifter under hennes sjukfrånvaro. Efter information om kassörens uppgift beslutade Kristina att ta Läs mer

Sep 142012
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 13 augusti 2012 i badklubbens omklädningsrum. Närvarande: Allan Stenman, Hasse Hamlin, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson. 1.Bryggan Reparation av brygga och stege har legat nere en längre tid av två skäl. Dels för att FBK gjort en skadeanmälan till Citybanan, som vi ansåg orsakat skadorna, och dels för att Läs mer

Sep 142012
 

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 7 maj 2012 i badklubbens omklädningsrum. Närvarande: Allan Stenman, Mirat Christensen, Hasse Hamlin, Per-Erik Lundgren, Erik Johansson, Helena Karlson Extra styrelsemöte är kallat till följd av nya ägandeförhållande och översyn av bastuhusets renoveringsbehov.  1.Byggåtgärder Reparation av både brygga och stege har legat nere en längre tid av två Läs mer

Maj 222012
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 2 april 2012, på restaurang Spice Corner, Stagneliusvägen 37  i Fredhäll. Närvarande: Mirat Christenssen, Hans Hamlin, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson.  1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3 Val av justeringsman Läs mer

Mar 192012
 

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 19 mars 2012 kl 18.30 i Stockholms Segelklubbs klubblokal Sigridsberg i Fredhäll. 1. Till mötets ordförande valdes Håkan Asplund. 2. Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson. 3. Röstlängden justerades. 57 medlemmar antecknade sina namn. 4. Till justeringsmän valdes Derek Netts och Ulf Öhman. 5. Stämman förklarades stadgeenlig utlyst. Läs mer

Feb 242012
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 13 februari 2012, i Fredhällsbadets omklädningsrum. Närvarande: Håkan Asplund, Erik Johansson, Lars Lind, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson.  1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3 Val av justeringsman Till att justera protokollet valdes Läs mer