Mar 062014
 

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 6 december 2013 på Nynäshamns havsbad.  Närvarande: Elisabeth Grönqvist, Hasse Hamlin, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson. Adjungerad: Sophie Hedenskog. 1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare  Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3 Val av justeringsman Till att Läs mer

Nov 282013
 

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 11 november 2013 på Eriks nya kafé. Närvarande: Elisabeth Grönqvist, Hasse Hamlin, Kristina Hellqvist, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson. Särskilt inbjuden var Sophie Hedenskog. 1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. Läs mer

Nov 282013
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 14 oktober 2013 i FBK:s omklädningsrrum. Närvarande: Elisabeth Grönqvist, Hasse Hamlin, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson. Särskilt inbjuden är Sophie Hedenskog, ny i valberedningen. 1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.  2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.  3 Läs mer

Aug 272013
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 12 augusti 2013 i FBK:s omklädningsrrum. Närvarande: Elisabeth Grönqvist, Hasse Hamlin, Kristina Hellqvist, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3 Val av justeringsman Till att justera Läs mer

Apr 192013
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 15 april 2013 på Spice corner, Stagneliusvägen 37. Närvarande: Hasse Hamlin, Kristina Hellqvist, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, och Helena Karlson. Frånvarande: Elisabeth Grönqvist och Allan Stenman. 1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3 Val av Läs mer

Apr 192013
 

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 18 mars 2013 kl 18.30 i Klastorpsskolans matsal, Marieberg.   1. Till mötets ordförande valdes Per-Erik Lundgren. 2. Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson. 3. Röstlängden justerades av Per Sandwall. 34 medlemmar antecknade sina namn en fullmakt var inlämnad. 4. Till justeringsmän valdes Ola Björklin och Lovise Brade Läs mer

Mar 082013
 

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 4 mars 2013 på Spice corner. Närvarande: Hasse Hamlin, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3 Val av justeringsman Till att justera protokollet valdes Hans Läs mer

Mar 052013
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 11 februari 2013 på Fredhällsbadets  omklädningsrum. Närvarande: Hasse Hamlin, Per-Erik Lundgren, och Helena Karlson.  Särskilt inbjudna till mötet : Erik Lundqvist (valberedningen) och Kristina Hellqvist (uppdatering av medlemsregistret). 1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3 Läs mer