Feb 032015
 

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 8 december 2014 på Matverket Hantverkargatan 55. Närvarande: Elisabeth Grönkvist, Hasse Hamlin, Erik Johansson, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson. Särskilt inbjuden: Peter L Andersson, ansvarig för nya medlemmar. 1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet Läs mer

Dec 202014
 

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 17 mars 2014 kl 19.00 i Stockholms segelsällskaps klubbhus Sigridsberg, Fredhäll.   Till mötets ordförande valdes Per-Erik Lundgren.   Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson.   Röstlängden justerades. 48 medlemmar antecknade sina namn, två fullmakter inlämnades in.   Till justeringsmän/rösträknare valdes Erik Lundkvist och Eva Grunding.   Stämman Läs mer

Okt 172014
 

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 10 oktober 2014 på Eriks kafé i Fredhäll. Närvarande: Hasse Hamlin, Erik Johansson, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson.   1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3 Val av justeringsman Till att justera protokollet Läs mer

Okt 082014
 

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 11 augusti 2014 på Fredhälldbadets badkafé. Närvarande: Elisabeth Grönqvist, Hasse Hamlin, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson. 1. Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.  2. Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3. Val av justeringsman Till att justera protokollet valdes Sophie Hedenskog. Läs mer

Okt 082014
 

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 3 april 2014 på restaurangen Stranden, Hornbergs strand. Närvarande: Elisabeth Grönqvist, Hasse Hamlin, Sophie Hedenskog, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson. 1. Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2. Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3. Val av justeringsman Till Läs mer

Mar 062014
 

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 10 februari 2014  på Eriks kafé i Fredhäll.  Närvarande: Elisabeth Grönqvist, Hasse Hamlin, Kristina Hellqvist, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson. Adjungerad: Sophie Hedenskog. 1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare  Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3 Val Läs mer