Nov 172015
 

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 9 november 2015 på Munklägret, Hantverkargatan 2F. Närvarande: Hasse Hamlin, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren, Minna Rinkinen, och Helena Karlson. Särskilt inbjuden var Peter L Andersson, medlemsansvarig i FBK och numera adjungerad i styrelsen.   1 Mötets öppnande Mötets öppnandes av Per-Erik. Till sekreterare valdes Helena. Till att justera Läs mer

Okt 232015
 

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 12 oktober 2015 på JG Ventilation, Tyresö. Närvarande: Hasse Hamlin, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren, Minna Rinkinen, Allan Stenman och Helena Karlson. 1. Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2. Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3. Val av justeringsman Till att justera protokollet Läs mer

Sep 012015
 

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 17 augusti 2015 på Munklägret, Hantverkargatan 2F, Stockholms stad. Närvarande: Hasse Hamlin, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren, Minna Rinkinen, Allan Stenman och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3 Val av justeringsman Till att Läs mer

Jul 232015
 

Protokoll fört vid FBK extra styrelsemöte den 27 maj 2015 på restaurang Gotlands grill i Hornsberg. Närvarande: Erik Johansson, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren, Minna Rinkinen, Allan Stenman och Helena Karlson.  1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. 3 Val av justeringsman Till Läs mer

Maj 182015
 

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 21 april 2015 på Eriks kafé i Fredhäll. Närvarande: Hasse Hamlin, Erik Johansson, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren, Minna Rinkinen och Helena Karlson.  1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.  2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.  3 Val av justeringsman Till att justera Läs mer

Apr 222015
 

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 16 mars 2015 kl 18.30 i Stockholms segelsällskaps klubbhus Sigridsberg, Fredhäll. Till mötets ordförande valdes Per-Erik Lundgren. Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson. Röstlängden justerades. 49 medlemmar antecknade sina namn, tre fullmakter lämnades in. Till justeringsmän/rösträknare valdes Maria Rosén Setthammar och Madjid Behdjou. Stämman förklarades stadgeenligt utlyst. Dagordningen Läs mer

Mar 172015
 

Protokoll fört vid FBK styrelsemöte den 9 februari 2015 på Eriks kafé i Fredhäll. Närvarande: Hasse Hamlin, Erik Johansson, Sophie Hedenskog, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson. Särskilt inbjuden: Olof Wejke, revisor i FBK. 1 Mötets öppnande Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.  2 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.  3 Val Läs mer