Apr 272016
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 6 april 2016 hos Hasse Hamlin, Fredhällsgatan 5. Närvarande: Peter L Andersson, Hasse Hamlin, Sophie Hedenskog, Erik Lundkvist, Minna Rinkinen och Helena Karlson.  1 Mötets öppnande Mötets öppnandes av nyvalde ordföranden Hans Hamlin. 2 Val av sekreterare Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson 3. Val av justerare Erik Lundkvist Läs mer

Apr 272016
 

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 14 mars 2016 kl 18.30 i Stockholms segelsällskaps klubbhus Sigridsberg, Fredhäll. Till mötets ordförande valdes Per-Erik Lundgren. Till mötets sekreterare valdes Helena Karlson. Röstlängden justerades. 48 medlemmar antecknade sina namn. Till justeringsmän/rösträknare valdes Ola Björklin och Lars Åström. Stämman förklarades stadgeenligt utlyst. Dagordningen godkändes med tillägg för två Läs mer

Feb 222016
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 16 februari 2016 på Munklägret, Hantverkargatan 2F. Närvarande: Hasse Hamlin, Per-Erik Lundgren, Minna Rinkinen, och Helena Karlson. Peter L Andersson. 1 Mötets öppnande Mötets öppnandes av Per-Erik. Till sekreterare valdes Helena. Protokollet justerades av samtliga deltagande. 2.Protokollet godkändes 3. Föregående protokoll Fokusområdet för styrelsens arbete under 2015 är att Läs mer