Dec 142009
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 14 december 2009, på Boteco da Silvania, Kungsholms strand Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erik Esbjörnsson, Erkki Holva, Erik Johansson, Johan Stävell och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet Läs mer

Okt 192009
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 19 oktober 2009, i föreningens omklädningsrum. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Johan Stävell och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Marianne Allen. 3 Föregående Läs mer

Aug 242009
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 24 augusti 2009, på kafé Bageriet 1935. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Johan Stävell och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat. 2 Dagordning Dagordningen godkändes med ett tillägg om låset till förrådet. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och Läs mer

Apr 202009
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 20 april 2009, på kafé Bageriet 1935. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Anna Rising, Johan Stävell och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Anna Läs mer

Mar 232009
 

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2009 kl 18.30 i SKB:s samlingssal i Fredhäll. 1. Till mötets ordförande valdes Håkan Asplund. 2. Till sekreterare valdes Helena Karlson. 3. Röstlängden justerades. 57 medlemmar antecknade sina namn. 4. Till justeringsmän valdes Gösta Grönholm och Jonas Larsson. 5. Stämman förklarades stadgeenlig utlyst. 6. Dagordningen godkändes, Läs mer

Feb 162009
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 16 februari 2009, på kafé Bageriet 1935. Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Johan Stävell och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Marianne Allen. 3 Läs mer