Feb 172011
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 14 december 2010, på Boteca da Silvania Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Thord Franzén, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat. 2 Val av sekreterare och justeringsman Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Thord Läs mer

Okt 182010
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 18 oktober 2010, på Boteca da Silvania. Bland annat diskuterades belysning och lås av omklädningsrum.

Aug 162010
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 16 augusti 2010, i FBK:s omklädningsrum. Klubben och Stockholms stad har olika uppfattningar av hur underhållet skall bedrivas. Thord Franzén blir ny driftsansvarig i klubben.

Apr 252010
 

Protokoll fört vid FBK:s extra styrelsemöte den 25 april 2010 på Fredhällsbadet. Erik J har den genomfört den årliga besiktningen av badet tillsammans med Stadsdelsförvaltningen, Fastighetskontoret samt företaget som sköter bojarna. Det visade sig att FBK har ett större underhållsansvar än vad vi räknat med. Enligt den upprättade rapporten ska följande arbeten vara utförda före den sista maj.

Apr 192010
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 19 april 2010, på Boteco da Silvania. Kaféidkaren har önskemål om att dra in vatten till badsäsongen. Informationsskyltarna, som ska ska sättas upp innanför och utanför badet till nästa badsäsong visade sig, enligt en offert, bli onödigt dyra. Staden vill att öppettiderna för allmänheten utökas och styrelsen har inget att erinra. Skadorna på taket ovanför herrarnas soldäck och nedslitna hängrännor är anmälda till Norrmalms parkavdelning.

Mar 222010
 

Protokoll fört vid FBK:s ordinarie föreningsstämma den 22 mars 2010 kl 18.30 i SKB:s samlingssal i Fredhäll. 1. Till mötets ordförande valdes Håkan Asplund. 2. Till sekreterare valdes Helena Karlson. 3. Röstlängden justerades. 60 medlemmar antecknade sina namn och fyra fullmakter lämnades in. 4. Till justeringsmän valdes Erik Lundkvist och Eva-Lena Olsson. 5. Stämman förklarades Läs mer

Feb 152010
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 15 februari 2010, på Boteco da Silvania, Kungsholms strand 173 Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erik Esbjörnsson, Erkki Holva, Erik Johansson och Helena Karlson. 1 Mötets öppnande Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Läs mer